Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WASCHBAER

WASCHBAER

DE09152832158 / ur. 2017-11-27


OJCIEC MATKA
WABAN AT806062819 ECHELON DE0947807796
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE DE0813516428 GISELLA AT530944414 REUMUT DE0944127123 ELDORADO DE0941386111

Wycena DE

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
128 09.08.2022 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
117 +917 +26 -0.14 +23 -0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
99 89 101 103

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
119 112 104 117 117 110 117 101 102 107 122

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 109 słabe
mocne
NOGI 97 słabe
mocne
WYMIĘ 109 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 97 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 96 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 94 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 105 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 86 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 89 limfatyczna
sucha
PĘCINA 95 miękka
spionowana
PIĘTKA 103 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 107 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 107 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 113 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 114 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 105 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 106 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 98 przystrzyki
czyste wymię