Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SOLIN 1 Z DOBRZEJEWIC

SOLIN 1 Z DOBRZEJEWIC

rasaDuroc x Pietrain
numer ucha06493034220
numer liencjiR 06493034220
data urodzenia2013-03-20
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny871
% mięsa62
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt12
szacowany przyrost w tuczu1196
Genotyp stresuRR