Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SOLIN 2 Z DOBRZEJEWIC

SOLIN 2 Z DOBRZEJEWIC

rasaDuroc x Pietrain
numer ucha06493036220
numer liencjiR 06493036220
data urodzenia2013-03-20
sutki lewe7
sutki prawe6
przyrost dzienny853
% mięsa65
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt11
szacowany przyrost w tuczu1171
Genotyp stresuRR