Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LOAN Z DOBRZEJEWIC

LOAN Z DOBRZEJEWIC

rasaDuroc
numer ucha06493-0374/18
numer liencji2KK7357
data urodzenia2018-04-09
sutki lewe6
sutki prawe7
przyrost dzienny914
% mięsa65
oko polędwicy0
indeks BLUP11,02
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1183
Genotyp stresuRR