Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WIZIR z DOBRZEJEWIC

WIZIR z DOBRZEJEWIC

DUROC

rasaDuroc
numer ucha06493-0940/17
numer liencji2KK7141
data urodzenia2017-08-30
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny946
% mięsa61
indeks149
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1229
ZWH10,45
Genotyp stresuRR