Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
NECKAR 4 ze Szczawina

NECKAR 4 ze Szczawina

HYPOR

rasaNeckar
numer ucha06402422400
numer liencjiU 4913
data urodzenia2018-10-12
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny0
% mięsa65
indeks125
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR