Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
NECKAR CHOICE

NECKAR CHOICE

rasaNeckar
numer uchaK 3896
numer liencjiK 3896
data urodzenia2017-04-11
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny0
% mięsa63
indeks112
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt13
Genotyp stresuNN