Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
P 76    /2/ ze Szczawina

P 76 /2/ ze Szczawina

P-76

rasaP-76
numer ucha187442
numer liencjiPL 95SAL
data urodzenia2018-02-01
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny0
% mięsa67
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0