Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
P 76    /3/ ze Szczawina

P 76 /3/ ze Szczawina

HYPOR

rasaP-76
numer ucha06402422400
numer liencji18 07961
data urodzenia2018-10-10
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny0
% mięsa66
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR