Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
P 81 CHOICE

P 81 CHOICE

rasaP 81
numer uchaFR49CMX900389
numer liencjiFR49CMX900389
data urodzenia2019-08-16
import0
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks0
grubość słoniny0
oko polędwicy0
indeks potomstwa0
indeks BLUP0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu0
ZWH0
Genotyp stresu0