Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
P 90 SZCZAWIN KOL.

P 90 SZCZAWIN KOL.

rasaP 90
numer ucha95SAL908735
numer liencji95SAL201908735
data urodzenia2019-05-11
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks0
grubość słoniny0
oko polędwicy0
indeks potomstwa0
indeks BLUP0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu0
ZWH0
Genotyp stresu0