Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Bielik 1 z Galomina

Bielik 1 z Galomina

rasaPBZ
numer ucha02509-0588/18
numer liencjiGG 02509058818
data urodzenia2018-09-16
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny890
% mięsa64
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1171
Genotyp stresuRR