Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BIELIK 2 Z DOBRZEJEWIC

BIELIK 2 Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224147019
numer liencjiGG 06224147019
data urodzenia2029-10-20
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny903
% mięsa61
oko polędwicy0
indeks BLUP10,50
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1236
Genotyp stresuRR