Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Bielik 2 z Galomina

Bielik 2 z Galomina

rasaPBZ
numer ucha02509-0609/18
numer liencjiGG 02509060918
data urodzenia2018-09-16
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny904
% mięsa62
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1188
Genotyp stresuRR