Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BIELIK 3 Z DOBRZEJEWIC

BIELIK 3 Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224155219
numer liencjiGG 06224155219
data urodzenia2020-11-20
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny840
% mięsa62
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1194
Genotyp stresuRR