Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BIELIK 4 Z GALOMINA

BIELIK 4 Z GALOMINA

PBZ

rasaPBZ
numer ucha02509-0884/18
numer liencjiGG 02509088418
data urodzenia2018-12-09
sutki lewe8
sutki prawe7
przyrost dzienny864
% mięsa62
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1149
Genotyp stresuRR