Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Eros 1 z Dobrzejewic

Eros 1 z Dobrzejewic

rasaPBZ
numer ucha06224-0194/19
numer liencjiGG 06224019419
data urodzenia2019-02-03
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny879
% mięsa63
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1214
ZWH11,76
Genotyp stresuRR