Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Gonzor 2 z Koskowic

Gonzor 2 z Koskowic

rasaPBZ
numer ucha32168-0405/17
numer liencji2KK6163
data urodzenia2017-05-09
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny862
% mięsa62
indeks1106
grubość słoniny6,5/8,4
oko polędwicy66
średnia liczba prosiąt12
szacowany przyrost w tuczu1106
ZWH10,92
Genotyp stresuRR