Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Jukon 1 z Galomina

Jukon 1 z Galomina

rasaPBZ
numer ucha02509-0722/18
numer liencjiGG 02509072218
data urodzenia2018-10-27
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny863
% mięsa65
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1121
Genotyp stresuRR