Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Kirppu z Dobrzejewic

Kirppu z Dobrzejewic

rasaPBZ
numer ucha06224-1450/18
numer liencjiGG06224145018
data urodzenia2018-10-22
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny841
% mięsa64
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1168
ZWH11,38
Genotyp stresuRR