Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Kubek 1 z Dobrzejewic

Kubek 1 z Dobrzejewic

rasaPBZ
numer ucha06224-1846/17
numer liencji2KK15462
data urodzenia2017-11-01
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny953
% mięsa64
indeks168
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt13
szacowany przyrost w tuczu1238
ZWH11,28
Genotyp stresuRR