Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LAN 3 Z KOSKOWIC

LAN 3 Z KOSKOWIC

rasaPBZ
numer ucha32168-0097/17
numer liencji2KK6002
data urodzenia2017-01-20
sutki lewe9
sutki prawe9
przyrost dzienny863
% mięsa61
indeks145
grubość słoniny7,9/6,2
oko polędwicy59
indeks BLUP10,47
średnia liczba prosiąt11
szacowany przyrost w tuczu1135
Genotyp stresuRR