Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LEGO 1 Z KOSKOWIC

LEGO 1 Z KOSKOWIC

PBZ

rasaPBZ
numer ucha32168-0109/18
numer liencji2KK6470
data urodzenia2018-02-02
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny883
% mięsa61
indeks149
grubość słoniny9,0 8,2
oko polędwicy67
indeks BLUP9,9
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1134
Genotyp stresuRR