Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LEGO 2 Z KOSKOWIC

LEGO 2 Z KOSKOWIC

PBZ

rasaPBZ
numer ucha32168-0110/18
numer liencji2KK6471
data urodzenia2018-02-02
sutki lewe8
sutki prawe9
przyrost dzienny891
% mięsa61
indeks150
oko polędwicy9
indeks potomstwa68,0
indeks BLUP9,93
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1143
Genotyp stresuRR