Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LOGIK Z KOSKOWIC

LOGIK Z KOSKOWIC

PBZ

rasaPBZ
numer ucha32168-0017/18
numer liencji2KK6449
data urodzenia2017-12-18
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny841
% mięsa63
indeks149
grubość słoniny7,0 8,0
oko polędwicy66
indeks BLUP10,64
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1168
Genotyp stresuRR