Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Luzak 1 z Dobrzejewic

Luzak 1 z Dobrzejewic

rasaPBZ
numer ucha06224-1284/19
numer liencjiGG 06224128419
data urodzenia2019-09-14
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny888
% mięsa63
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1185
ZWH11,32
Genotyp stresuRR