Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
NIM Z SZADKU

NIM Z SZADKU

PBZ

rasaPBZ
numer ucha20244097920
numer liencjiGG 2024409792
data urodzenia2020-10-08
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny853
% mięsa62
oko polędwicy0
indeks BLUP10,08
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1099
Genotyp stresuRR