Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
NOLAN Z KOSKOWIC

NOLAN Z KOSKOWIC

PBZ

rasaPBZ
numer ucha32168-0040/18
numer liencji2KK6419
data urodzenia2017-12-27
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny869
% mięsa63
indeks152
oko polędwicy7
indeks potomstwa65,0
indeks BLUP1015
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1172
Genotyp stresuRR