Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PERVE 1 Z DOBRZEJEWIC

PERVE 1 Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224-0598/18
numer liencji2KK30848
data urodzenia2018-04-08
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny895
% mięsa62
oko polędwicy0
indeks BLUP10,86
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1168
Genotyp stresuRR