Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PERVE Z DOBRZEJEWIC

PERVE Z DOBRZEJEWIC

rasaPBZ
numer ucha06224-0530/18
numer liencji2KK30841
data urodzenia2018-04-07
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny886
% mięsa63
oko polędwicy0
indeks BLUP11,64
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1160
Genotyp stresuRR