Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
RABUCK 2 Z DOBRZEJEWIC

RABUCK 2 Z DOBRZEJEWIC

PBZ

rasaPBZ
numer ucha06224-1348/18
numer liencji0622413481
data urodzenia2018-10-03
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny962
% mięsa60
oko polędwicy0
indeks BLUP12,02
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1235
Genotyp stresuRR