Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pik 4 z Czech

Pik 4 z Czech

rasaPIC 337
numer ucha37064
numer liencji81333486
data urodzenia2018-10-20
sutki lewe0
sutki prawe0
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks117
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR