Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PIC 408-2 z Czech

PIC 408-2 z Czech

PIC

rasaPIC - 408
numer ucha74344822
numer liencji51343
data urodzenia2017-02-25
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny688
% mięsa68
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR