Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pik 10 z Czech

Pik 10 z Czech

rasaPIC 410
numer ucha8541
numer liencji74259665
data urodzenia2017-02-08
sutki lewe0
sutki prawe0
przyrost dzienny730
% mięsa71
grubość słoniny4,3
oko polędwicy0
indeks BLUP111
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR