Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MIESZANIEC 139 Z KOSKOWIC

MIESZANIEC 139 Z KOSKOWIC

MIESZANIEC 139 Z KOSKOWIC

rasaPietrain x Duroc
numer ucha32264-0007/17
numer liencjiR 302 WL
data urodzenia2017-01-03
sutki lewe7
sutki prawe6
przyrost dzienny826
% mięsa63
indeks140
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1060
Genotyp stresuRR