Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MIESZANIEC 147  Z DOBRZEJEWIC

MIESZANIEC 147 Z DOBRZEJEWIC

PIETRAIN X DUROC

rasaPietrain x Duroc
numer ucha06453-0566/18
numer liencji0645305661
data urodzenia2018-11-10
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny867
% mięsa60
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1186
Genotyp stresuRR