Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WINIAK Z JAKUBOWA

WINIAK Z JAKUBOWA

RASA PUŁAWSKA

rasaRasa Puławska
numer ucha08370-0081/18
numer liencji1KK6549
data urodzenia2018-04-25
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny589
% mięsa64
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
Genotyp stresuRR