Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Atleta z Dobrzejewic

Atleta z Dobrzejewic

rasaWBP
numer ucha06501-1104/20
numer liencjiGG 06501110420
data urodzenia2020-08-13
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny839
% mięsa65
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1170
ZWH11,98
Genotyp stresuRR