Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
CIRUS Z DOBRZEJEWIC

CIRUS Z DOBRZEJEWIC

rasaWBP
numer ucha06501-1247/16
numer liencjiG 34832 BY
data urodzenia2016-09-03
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny883
% mięsa63
indeks155
oko polędwicy0
indeks BLUP11,04
średnia liczba prosiąt13
szacowany przyrost w tuczu1148
Genotyp stresuRR