Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Kruk 1 z Dobrzejewic

Kruk 1 z Dobrzejewic

rasaWBP
numer ucha06501-1814/19
numer liencjiGG 06501181419
data urodzenia2019-11-21
sutki lewe7
sutki prawe8
przyrost dzienny803
% mięsa64
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1139
Genotyp stresuRR