Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LANG Z DOBRZEJEWIC

LANG Z DOBRZEJEWIC

rasaWBP
numer ucha06501-1634/17
numer liencji2KK17505
data urodzenia2017-11-02
sutki lewe9
sutki prawe8
przyrost dzienny935
% mięsa60
indeks152
grubość słoniny7,7 , 7,8
oko polędwicy58
indeks BLUP10,03
średnia liczba prosiąt11
szacowany przyrost w tuczu1210
Genotyp stresuRR