Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VILIO Z DOBRZEJEWIC

VILIO Z DOBRZEJEWIC

WBP

rasaWBP
numer ucha06501-1452/18
numer liencji0650114521
data urodzenia2018-10-05
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny969
% mięsa61
oko polędwicy0
indeks BLUP12,04
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1233
Genotyp stresuRR