Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VILIO Z DOBRZEJEWIC

VILIO Z DOBRZEJEWIC

rasaWBP
numer ucha06501005219
numer liencjiGG 06501005219
data urodzenia2018-12-24
sutki lewe8
sutki prawe8
przyrost dzienny857
% mięsa63
grubość słoniny9,0 , 9,8
oko polędwicy64
indeks BLUP10,03
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1168
Genotyp stresuRR