Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WARDI 1 Z GALOMINA

WARDI 1 Z GALOMINA

rasaWBP
numer ucha02473-0469/17
numer liencji2KK7148
data urodzenia2017-09-03
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny871
% mięsa63
indeks152
oko polędwicy0
indeks BLUP11,76
średnia liczba prosiąt12
szacowany przyrost w tuczu1113
Genotyp stresuRR