Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WETTE Z SZADKU

WETTE Z SZADKU

WBP

rasaWBP
numer ucha20199040820
numer liencjiGG 20199040820
data urodzenia2020-10-29
sutki lewe8
sutki prawe7
przyrost dzienny905
% mięsa61
oko polędwicy0
indeks BLUP10,73
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1161
Genotyp stresuRR