Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zew 1 z Dobrzejewic

Zew 1 z Dobrzejewic

rasaWBP
numer ucha06501-1730/19
numer liencjiGG 06501173019
data urodzenia2019-11-21
sutki lewe9
sutki prawe9
przyrost dzienny852
% mięsa64
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1209
Genotyp stresuRR