Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pasieka Zarodowa w Brześciu

Pasieka Brzeście

 

województwo świętokrzyskie

28-400 Pińczów
ul. Brzeście 115
tel.: 41 357-38-21

osoba kontaktowa: Edyta Włodarczyk

tel. kom. 600 298 220

email: pasieka.brzescie@mchirz.pl

 

Pasieka zarodowa w Brześciu oferuje n/w asortymenty matek pszczelich inseminowanych bez sprawdzonego czerwienia:

 • Reprodukcyjne Cau Pb, Car Tb, Car Ab.
 • użytkowe
 • użytkowe do oceny terenowej dla pasiek wytypowanych przez  specjalistów KCHZ oraz matki nieunasienione.

Oferowane do sprzedaży matki pszczele pochodzą po materiale pozytywnie sprawdzonym metodą oceny stacjonarnej i terenowej, a produkcja matek odbywa się pod nadzorem weterynaryjnym.

Oferta ras i linii pszczół

I. Rasa Kaukaska Cau

Linia Cau Pb

Bardzo miodna, polecana do wykorzystania pożytków nektarowych średnich i późnych, zwłaszcza z roślin motylkowych. Najlepsze efekty osiąga jako strona ojcowska z Car Tb i Car Ab. W kojarzeniach czysto liniowych rodziny nie zawsze osiągają odpowiednią siłę produkcyjną, co wynika z cech rasowych jak również z dużego stopnia spokrewnienia populacji (imbredu).

Tworzą rodziny średniej wielkości. Pokarm gromadzą w części gniazdowej ula, z tendencją do silnego ograniczania matki w czerwieniu, zwłaszcza w okresie intensywnych pożytków. Miód poszywają na mokro. Nadstawki zasiedlają niechętnie. Polecane do uli typu "leżak". Mocno kitują gniazdo, często łączą sąsiednie ramki nadróbkami z wosku. Przy właściwej profilaktyce zdrowotności i zimotrwałości Cau Pb nie stanowi problemu dla pszczelarza. Pszczoły łagodne, mało rojliwe, z tendencją do cichej wymiany matek. Prowadzenie rodziny pszczelej wymaga niewielkiej ingerencji pszczelarza. Polecana dla początkujących pszczelarzy posiadających pasieki w rejonach o łagodniejszym klimacie.

II. Rasa Kraińska Car

Linia Car Tb

Pszczoły o utrwalonych cechach, bardzo miodne o dynamicznym rozwoju wiosennym. Tworzą rodziny średniej wielkości, czasami duże. Polecana do wykorzystywania pożytków nektarowych od najwcześniejszych do późnych, oraz spadziowych. Pokarm gromadzą w części nadstawowej ula, a przy obfitych pożytkach w części gniazdowej z tendencją do ograniczania matki w czerwieniu. Miód poszywają na sucho i pół - mokro. Pyłek gromadzą w dużych ilościach, równomiernie rozmieszczając go na plastrze. Pszczoły nierojliwe, chociaż w rodzinach silnych w okresie słabych pożytków może pojawić się nastrój rojowy łatwy do opanowania. Łagodne, dobrze trzymające się plastra, o dobrej zdrowotności i zimotrwałości. Oszczędnie gospodarują zapasami zimowymi. Doskonały komponent mateczny i ojcowski do produkcji matek użytkowych, w krzyżowaniu między rasowym z Cau Pb i między liniowym z Car Ab, oraz matek reprodukcyjnych z Car Ab.

Linia Car Ab

Selekcjonowana na bazie materiału importowanego z pasieki H.Singera z Austrii. Tworzy rodziny duże i średnie, dobrze zimujące o dużej dynamice rozwoju wiosennego. Z tych względów polecana na pożytki nektarowe od najwcześniejszych (rzepak, mniszek, sady ) do późnych, oraz pożytki spadziowe. W okresach bezpożytkowych matki ograniczają czerwienie, a silne rodziny mogą wejść w nastrój rojowy. Aby nie dopuścić do wystąpienia nastroju rojowego wskazane jest umieszczenie matek w izolatorach ograniczających czerwienie. Pokarm gromadzą w części nadstawkowej. W okresie obfitych pożytków ograniczają matkę w czerwieniu. Miód poszywają na sucho, mało kitują. Łagodne, chociaż zdarzają się rodziny nie tolerujące przeglądów gniazda w niesprzyjających warunkach pogodowych, zwłaszcza przy niskiej temperaturze. Doskonały materiał mateczny i ojcowski do produkcji mieszańców międzyrasowych z Cau Pb i między liniowych Car Tb, oraz matek reprodukcyjnych z Car Tb.

Zakup matek pszczelich

Pszczelarzy zainteresowanych zakupem matek pszczelich prosimy o złożenie zamówienia na piśmie lub telefonicznie na adres:

Pasieka Zarodowa w Brześciu
28-400 Pińczów
Tel. 41 357-38-21; 41 357-24-25
Fax 41 357-38-22
Kom. 600 298 220
email: pasieka.brzescie@mchirz.pl

Składając zamówienie należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko zamawiającego,
 • dokładne dane dotyczące płatnika jeżeli zakup odbywa się poprzez Związek lub organizację pszczelarską i jest dofinansowany przez KOWR
 • nazwę poczty i nr kodu pocztowego,
 • nazwę miejscowości i nr domu,
 • nr kontaktowy telefonu - obowiązkowo przy sprzedaży wysyłkowej realizowanej za pobraniem.

Koszty związane z wysyłką pokrywa kupujący.

Matki pszczele zakupić można:

 • bezpośrednio w siedzibie Pasieki,
 • w punktach unasieniających lochy, działających na terenie woj. Świętokrzyskiego,

Po zakupie

Ponieważ wymiana matki wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem, kupujący powinien pamiętać że:

 • matkę pszczelą należy poddawać do pewnego bezmatka,
 • w nowej rodzinie matka powinna być możliwie szybko uwolniona ( z klateczki transportowej) i znaleźć się na plastrze wśród pszczół ulowych,
 • zastosowanie substancji wyrównujących zapach wpływa pozytywnie na akceptację matki.

Najpewniejszym sposobem poddawania jest izolator jednomarkowy.

Uwaga : Do poddawania matek są całkowicie nieprzydatne izolatory wykonane z kraty ogrodowej.

Pszczelarz poddający matkę w klateczce wysyłkowej powinien przestrzegać następujących zasad:

 • zakupioną matkę poddać do nowej rodziny możliwie szybko wraz z pszczołami znajdującymi się w klateczce,
 • klateczkę umieścić w środku gniazda najlepiej blisko wygryzającego się czerwiu w pozycji poziomej perforowaną częścią odwróconą do dołu,
 • do uwolnienia matki /poprzez wycięcie zabezpieczenia/ można przystąpić po dwóch dniach od likwidacji ostatniego matecznika zakładanego przez pszczoły,
 • ograniczyć do niezbędnego minimum przeglądy rodziny pszczelej w której poddawana jest matka.

Reklamacja

Pasieka uznaje reklamację matek inseminowanych w następujących przypadkach:

 • matka padła w czasie transportu. Reklamację należy zgłosić najpóźniej następnego dnia od otrzymania matki.
 • matka nie podjęła czerwienia w ciągu 14 dni od uwolnienia lub czerwi trutowo.

Termin zgłoszenia tej reklamacji - 30 dni od daty zakupu.

Warunkiem uznania reklamacji jest zwrot reklamowanej matki do pasieki. W ciągu 10 dni od uznania reklamacji wysyłamy matkę o podobnych parametrach użytkowych.

Nie podlegają reklamacji matki nieunasienione.