Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"Określić cel hodowlany dla swojego stada" - publikacja w czasopiśmie "Hodowca Bydła" 10/2018

Hodowla to skomplikowany, długotrwały proces składający się z etapów takich jak określenie kierunku prowadzonej pracy, selekcji odpowiadających tym kierunkom zwierząt oraz ich kojarzeniu. To właśnie pierwszy z wymienionych elementów decyduje o tym jakie zwierzęta będą wykorzystywane w procesie hodowli i jakie zwierzęta finalnie otrzymamy.

Kliknij, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"Okreslić cel hodowlany dla swojego stada" - publikacja w czasopiśmie "Hodowca Bydła" 10/2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.