Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"Komputerowe programy doboru buhajów" - publikacja w czasopiśmie "Hodowca Bydła" 11/2018

Celem hodowli jest doskonalenie kolejnych pokoleń zwierząt. Zgodnie z tymi założeniami każda kolejna generacja pod względem wartości hodowlanej i użytkowej powinna być lepsza od swoich rodziców, w efekcie czego użytkujący zwierzęta hodowcy uzyskiwać będą coraz większy zysk. Choć cel hodowlany w Polsce na przykład dla całej populacji bydła holsztyńsko - fryzyjskiego jest z góry określony i wyrażony indeksem selekcyjnym Produkcja i Funkcjonalność poszczególne gospodarstwa mogą mieć nieco inne plany dotyczące kierunków doskonalenia swoich zwierząt. Plany te określić możemy jako cel hodowlany. Aby skutecznie realizować cel hodowlany niezbędna jest odpowiednia selekcja i dobór par do kojarzeń. Właśnie w tym celu opracowane zostały komputerowe narzędzia wpierające ten konkretny proces decyzyjny, czyli komputerowe programy doboru buhajów.

Kliknij, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"Komputerowe programy doboru buhajów" - publikacja w czasopiśmie "Hodowca Bydła"  11/2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.