Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"WYSOKI PODINDEKS PŁODNOŚCI ≠ wysoka skuteczność buhaja" - publikacja w Tygodniku Poradnik Rolniczy nr 45 z dnia 11.11.2018

Płodność krów jest obecnie jednym z najważniejszych tematów dyskusji toczących się wśród hodowców, lekarzy weterynarii i naukowców. Długotrwała jednostronna selekcja zwierząt w kierunku wysokiej produkcji z pominięciem pozostałych cech doprowadziły do sytuacji, z którą dziś musimy się mierzyć. Nieplanowane brakowanie krów w związku z ich niepłodnością sięga obecnie, według różnych danych 35-40%, a nawet 50%. Obserwacje te spowodowały zmiany kierunków doskonalenia zwierząt co widać w budowie indeksów selekcyjnych, w tym także polskiego indeksu PF. Jeszcze w 2007 roku cechy związane z płodnością zwierząt stanowiły o ich wartości hodowlanej w 10%, natomiast w obecnej formule podindeksowi płodności przypisano wagę 15%. Widać zatem wyraźną zmianę kierunku doskonalenia zwierząt, której celem jest uzyskanie wyższej efektywności rozrodu.

Kliknij, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"WYSOKI PODINDEKS PŁODNOŚCI  ≠ wysoka skuteczność buhaja" - publikacja w Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 45 z dnia 11.11.2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.