Trzoda Chlewna Drukuj Email

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. w Łowiczu prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dystrybucji nasienia knurów.

Obszar działania obejmuje cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem województw:

  • łódzkie,
  • mazowieckie,
  • świętokrzyskie,
  • dolnośląskie.

Spółka posiada 4 Stacje Unasieniania Loch: Zielkowice, Kocierzowy, Ciechanów, Teodorów, które są pod stałym nadzorem urzędowych lekarzy weterynarii.

Wyposażone są w innowacyjne maszyny GTB do konfekcjonowania nasienia knurów w blisterach, o pojemności 90 ml oraz do system CASA do komputerowej analizy jakości nasienia.

Dzięki nowoczesnym rozcieńczalnikom średnio i długoterminowym, okres przydatności nasienia wynosi od 5-10 dni.

W SUL utrzymuje się i wykorzystuje do produkcji knury wielu ras z hodowli krajowej i zagranicznej ( Austria, Szwecja, Kanada, Dania, Francja) .

Stacje oferują stały dostęp do nasienia wybitnych reproduktorów z wybranych stad, których status zdrowotny potwierdzony jest specjalnymi certyfikatami.